אלגיה לוויולה ולתזמורת קאמרית

אקטואלי, לסופרן, מקהלה ותזמורת קאמרית

לשתי ויולות סולו ולתזמורת ויולות Black Viola

הזיות אביב, לתזמורת קאמרית